mersin escort | bursa escort
İşyeri Ruhsatı

d

BILGI VE MEVZUAT FORMLARI
Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsati Verilmesi :
 

3572 Sayili Yasayla ilgili Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatina ait 9 Mart 1989 tarih ve 20103 Sayili Resmi Gazete’de yayimlanan yönetmelige göre, sanayi, tarim ve diger isyerleri ile her türlü isletmelere isyeri açma ve çalisma ruhsatlarinin verilmesi zorunlulugu getirilmistir.

   Ancak bu kanun hükümleri asagidaki hususlari kapsamamaktadir.

1593 Sayili Umumi Hifzi Sihha Kanununun 268 – 275 maddeleri kapsamina giren 1. Sinif Gayri Sihhi Müesseseler,
Nerede çalisirsa çalissin, yakici, parlayici, patlayici ve tehlikeli maddelerle çalisan islerle, oksijen, LPG dolum ve depolari, akaryakit istasyonlari vb. yerler.
Isyeri ve isletme açmak isteyen kisiler; istenen gerekli belgeler ve basvuru formu ile birlikte ruhsat müracaatinda bulunduktan sonra, isyeri komisyonca yerinde tetkik edilerek, yönetmelikteki kriterlere uygunlugunun tespiti halinde isyeri açma ve çalisma ruhsati tanzim edilip ilgilisine verilmektedir.

   Ruhsat Komisyonunda; Müdürlügümüzden yetkili bir eleman, Saglik Isleri Müdürlügünden bir doktor, Imar Isleri Müdürlügünden bir teknik eleman, Zabita Müdürlügünden bir Zabita Memuru görev yapmaktadir.

   9 Mart 1989 tarih ve 20103 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan yönetmelige göre, Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatina tabi müesseseler 2 gruba ayrilmistir.

Sihhi Müesseseler
Gayri Sihhi Müesseseler
Sihhi Müesseseler

1580 Sayili Belediye Kanunu’nun 15/3 fikrasinda yer alan Sihhi Müesseseler yenilen, içilen, yatilip kalkilan, yikanip taranilan ve eglenilen yerleri kapsamaktadir. Bunlari da kendi içerisinde 2 gruba ayirabiliriz.

Emniyet iznine tabi olmayan yerler
Emniyet iznine tabi olan yerler
Emniyet iznine tabi olmayan yerler ;

   Bakkal, kasap, besin pazari, market, süpermarket, büfe, tekel bayi, sarküteri, lokanta, pastane, berber, kuaför, güzellik salonu, dügün salonu, otopark, oto galerisi vb.

   Bu tür isyerleri için Çalisma Ruhsati müracaatinda yönetmelik geregi istenilen evraklar:

Basvuru formu,
Tapu,
Kira Kontrati ( Noter Tastikli veya asli )
Vergi Levhasi,
Itfaiye Raporu ( 100 m2’nin altinda kalan bakkal, sarküteri, tekel bayii, gibi isyerlerinden istenmemekte, ancak market, süpermarket, servisli büfe, lokanta kafeterya, otogalerileri, otopark vb. gibi isyerlerinden kesin istenmektedir.)
SAHIS ISE ;
2 adet fotograf
Ikametgah,
Nüfus Cuzdan Sureti,
Dernek Kaydi
SIRKET ISE ;
Sirket Sözlesmesi,
Sicil Gazetesi,
Ticaret Odasindan Faaliyet Belgesi
Sirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüzdan sureti,
Vekaletname
   NOT : Market, süpermarket, kasap ve fast food seklindeki sogukhava deposu bulunan büyük isyerlerinden ( Mc.Donalds, Pizza Hut vb. ) makine elektrik yerlesim projesi istenmektedir.

   Bu evraklarla birlikte Müdürlügümüze ruhsat müracaatinda bulunan isyerlerinden isyeri açma harci, komisyon ücreti, ruhsat ücreti, itfaiye ücreti tahakkuk ettirilir. Isyeri ilgilisinin müracaatina müteakip ; Müdürlügümüzden yetkili bir eleman (Sef), Imar Müdürlügünden bir teknik eleman, Saglik Müdürlügünden bir doktor, Zabita Müdürlügünden bir Zabita Memurundan olusan Ruhsat Komisyonunca isyeri mahallinde denetlenerek yönetmelige uygunlugunun tesbiti halinde çalisma ruhsati tanzim edilerek verilmektedir.

   Ancak isyerinin eksikleri görülmesi halinde süre verilerek komisyonca tekrar tetkik edilerek, eksikler giderilmemis ise faaliyetten men edilir.

   Bu tür isyerlerinden daha önce ruhsat alip, daha sonra isyerini ikinci bir sahisa veya sirkete devretmeleri halinde faaliyet konusunun ve de ruhsatla öngörülen sartlarin degismemesi kaydiyla yönetmeligin 10. maddesine istinaden yeniden kontrol yapilmadan yeni isletici adina ruhsat tanzim edilerek verilmektedir.

Bunun için istenen evraklar;

Noterden devir sözlesmesi
Eski ruhsatin asli
Kira kontrati ( noterden tastikli veya asli )
Vergi levhasi
Esnaf odasi kayit belgesi
Ikametgah, nüfus cuzdan sureti
SAHIS ISE ;
2 adet fotograf
SIRKET ISE ;
Sirket Sözlesmesi,
Sicil Gazetesi,
Ticaret Odasindan Faaliyet Belgesi
Sirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüzdan sureti,
Vekaletname
Emniyet iznine tabi yerler ;

   Içkili lokantalar, bar, kahvehaneler, lokaller, gazino, sinema, yatro, sauna, hamam, plaj, çay bahçeleri, atari salonlari, lunapark vb.

   Bu tür isyerleri 2559 Sayili Palis Vazife ve Selahiyet Kanununun 7. maddesine tabi isyerleri oldugundan Kaymakamlik Makaminin ön izin yazisi ile birlikte Itfaiye Müdürlügünden alinacak Itfaiye Raporu da dahil olmak üzere diger isyerlerinden istenilen evraklarla birlikte Müdürlügümüze müracaatta bulunurlar.

   1997 yilina kadar söz konusu isyerlerine Emniyet Ruhsatiyla birlikte Belediyemizce de Çalisma Ruhsati verilmekte iken Kaymakamlik Makaminin 13.11.1997 tarihli yazisina istinaden uygulamada degisiklik yapilarak bu tür isyerlerinin Belediye Ruhsatina gerek kalmaksizin sadece Emniyet Ruhsatiyla faaliyet gösterilebilecegi, bunun için de Müdürlügümüzden fenni ve itfaiye yönünden uygun olup olmadigina dair komisyon raporu istenmekte ve isyerinin saglik sartlarina uygun olup olmadigi konusu ise Ilçe Saglik Grup Baskanliginca degerlendirilmektedir.

   NOT : Tapu ve iskanda daire olan bir yerin isyerine dönüsebilmesi ve de çalisma ruhsatina baglanabilmesi için yönetmelik ve de kat mülkiyeti yasasi geregince tüm kat maliklerinin muvafakati gerekmektedir.

Gayri Sihhi Müesseseler

2. ve 3. Sinif Gayri Sihhi Müesseseler kapsamindaki tüm isyerlerinin ruhsat ve denetimi Baskanligimizin yetkisi dahilinde iken 24 Haziran 1995 tarih ve 560 sayili ” Gidalarin Üretimi, Ttüketimi ve Denetlenmesine Dair K.H.K. ” ye göre gida maddesi üreten tüm Gayri Sihhi Müesseselerin :

Ekmek fabrikasi,
Unlu mamül imalathaneleri,
Pasta, börek, tatli imalathaneleri,
Gida maddeleri depolari vb. gibi
ruhsat ve denetimi Saglik Bakanligi ve Tarim Köy Isleri Bakanligina devredilmistir.

   Diger Gayri Sihhi Müesseseler ise Baskanligimizin yetkisine birakilmistir. Bu isyerleri:

Konfeksiyon imalathaneleri,
Hali, elbise, çamasir yikama yeri,
Kuru temizlemeciler,
Her çesit tamir atölyeleri,
Deri atölyesi
Nakliyat,
Ticaret isleriyle ilgili ticari depolar,
Oto yikama, yaglama,
Oto kaporta,
Oto tamirhaneleri
LPG perakende satis yerleri
Kömür satis yerleri vb. gibi.
Bu tür isyerlerinden istenen evraklar;

Basvuru formu,
Tapu – Iskan
Kira kontrati ( noter tasdikli veya asli )
Vergi levhasi
Itfaiye raporu
S.S.K veya Bagkur nosu
Dernek kaydi
Makina yerlesim projesi (3 adet)
Tüm kat maliklerinden muvafakatname
Ikametgah
Nüfus cüzdan sureti
2 adet fotograf
Ç.T.V. Makbuzu
Isyerinin içerden ve disardan resmi
Sirketler Için ;

Sicil gazetesi,
Imza sirküleri,
Ticaret Odasi kaydi