mersin escort | bursa escort
Halkla İlişkiler

d

  Araç Belediyesinde yapılan kurum içi iletişimin sağlanması, kurum içi yazışmaların ve resmi defter kayıtlarının tutulması, haberlerin takibi, duyurulması ve arşivlenmesi, başkanlık makamının özel gün ve bayram kutlamaları, basın açıklamaları, basın bültenleri ve tanıtım malzemeleri hazırlanması, etkinliklerin organize edilmesi, belediyenin çalışanların, firmaların, paydaşların ve kişilerin iletişim bilgilerinin güncel tutulması, vatandaşlardan gelen Şikayet ve Önerilerin, iş başvurularının değerlendirilmesi ve geri bildirim sağlanması, Ev ve Halk toplantılarının yapılması faaliyetlerini kapsar.